Rezerviraj sad!
Rezervirajte putovanje za nekoliko minuta.
Rezerviraj sad!

Pritužbe i prijedlozi

Poštovani, ako ste vlasnik SNAV karte za pomorski prijevoz, imate prijedloge za poboljšanje usluge ili želite podnijeti prigovor Prijevozniku ili zahtjev za naknadu štete zbog kašnjenja pri dolasku (sukladno članku 19 EU uredbe 1177). /10) možete se obratiti korisničkoj službi ispunjavanjem donjeg obrasca.

Alternativno, možete preuzeti obrazac za pritužbe u pdf-u koji je moguće uređivati ​​klikom na ovaj link i pošaljite:

 

prilaganje proxy bilo kojeg drugi putnici prisutni na karti, presliku identifikacijskog dokumenta potpisnika, presliku karte i/ili ukrcajne propusnice koja se odnosi na prijelaz i bilo koji drugi dokument koristan za potrebe istrage.

Prigovor u predmetima uređenim Uredbom EU 1177/2010 mora se poslati najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana kada je usluga pružena ili je trebala biti pružena (čl. 24. stavak 2. Uredbe EU 1177/2010).

Oštećenje prtljage mora se odmah prijaviti posadi. Neosporavanje vidljive štete na prtljazi povlači za sobom oduzimanje iz čl 412, 435 Navigacijskog kodeksa i Uredbe EZ 392/2009. Samo u slučaju nevidljivog oštećenja ili gubitka prtljage, putnik ima obvezu podnijeti pisani prigovor u roku od petnaest dana od dana iskrcaja ili dostave ili od dana kada je dostava trebala biti izvršena (čl. 15. uredba EC 392/2009).

Za sve usluge koje nisu regulirane navedenim propisima (npr. one prateće u prometu kao što je ugostiteljstvo i sl.) reklamacija se mora poslati najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana povratka u mjesto polaska (čl. 98. Zakona o potrošačima). ) .

O nesrećama ili štetama koje su pretrpjeli ljudi ili stvari mora se odmah obavijestiti Zapovjedništvo brodske postrojbe kojom se putovalo.

Podsjećamo vas da je ugovor o pomorskom prijevozu koji ste sklopili sa SNAV-om reguliran uvjetima prijevoza priloženim uz kartu i/ili objavljenim na web stranici snav.it u skladu s važećim propisima (navigacijski kodeks i naknadni amandmani; Uredba EZ 392/2009; Uredba EU 1177/2010, Uredba EU 679/2016  itd.).

Za informacije o tome koja su prava putnika koji putuju morem i unutarnjim plovnim putovima priznata Uredbom (EU) br. 1177/2010, moguće je konzultirati web stranicu Regulatornog tijela za promet na adresi:

https://www.autorita-trasporti.it/trasporto-via-mare-e-per-vie-navigabili-interne/

Obavijest za putnike: ljubazno obavještavamo naše klijente da, tek nakon podnošenja pritužbe SNAV S.p.A. – Maritime Station – Molo Angioino 80133 Naples i nakon šezdeset dana od slanja moguće je kontaktirati Tijelo za regulaciju prometa, sukladno Uredbi (EU) br. 1177/2010, koji se odnosi na prava putnika u prijevozu morem i unutarnjim plovnim putovima, kao žalbeno tijelo za neriješene prigovore, putem posebnog telematičkog sustava (SiTe), dostupnog na web stranici Agencije, ili putem obrasca iz poslati preporučenom poštom na adresu Via Nizza n. 230, 10126 – Torino, ili e-poštom na jednu od sljedećih e-mail adresa:

U slučaju da Prijevoznik ne odgovori na prigovor, po isteku šezdeset dana od slanja prigovora na gore naveden način, putnik će imati pravo na automatsku naknadu štete kako je predviđeno mjerom br. 5. rješenja Uprave za regulaciju prometa br. 83/2019.

Dodatne informacije potražite na web stranici www.autorita-trasporti.it

Help