Rezerviraj sad!
Rezervirajte putovanje za nekoliko minuta.
Rezerviraj sad!

SNAV Easy Life... lakše od toga!

Prijavite se za Program Otkrijte prednosti

SNAV Easy Life: pročitajte propis

1) PRIMATELJI

SNAV Easy life namijenjen je isključivo svim putnicima na pomorskim jedinicama (“Vlasnicima”) SNAV S.p.A. (u daljnjem tekstu jednostavno “SNAV” ili “Izdavatelj”)

2) ŠTO JE SNAV EASY LIFE

SNAV Easy Life je besplatni program vjernosti koji promovira SNAV (“Program”).

SNAV Easy life virtualna kartica (dalje u tekstu „Kartica”) nositelju omogućuje sudjelovanje u SNAV programu vjernosti i svim kampanjama koje promovira Izdavatelj.

Virtualna kartica je nominativna. Nositelj ima pravo na samo jednu karticu i dužan ju je koristiti isključivo za privatnu i nekomercijalnu uporabu.

3) OTPUŠTANJE KARTICE

Virtualna kartica se izdaje bez naknade, nakon ispravno i potpuno ispunjenog obrasca za registraciju i prihvaćanja ovih pravila.

Na kraju postupka registracije, korisnik će dobiti e-mail s virtualnom karticom s identifikacijskim kodom.

Neispunjavanje, nepotpuno ili neistinito ispunjavanje obrasca onemogućit će izdavanje ili opoziv same Kartice. Vlasnik se također obvezuje obavijestiti Izdavatelja o svim promjenama svojih osobnih podataka.

Podatke koje dostavi Voditelj obrade Izdavatelj će obrađivati ​​u skladu s odredbama zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka (Zakonodavna uredba br. 196/2003 „Kodeks privatnosti“ i naknadne izmjene i dopune te Uredba EU 2016/679 ), kako je navedeno u posebnim Informacijama danim u skladu s čl. 13 Uredbe EU 2016/679.

4) PREDNOSTI KARTICE I NAČIN KORIŠTENJA

SNAV Easy Life kartica vjernosti nositelju omogućuje ostvarivanje osnovnog popusta od 5% pri kupnji usluga pomorskog prijevoza do i iz Hrvatske, Liparskih otoka, Ponze, Ventotenea i 10% od i do Casamicciola Terme (otok Ischia) i Procida.

SNAV Easy Life osnovni popust odnosi se na cijeli volumen rezervacije i ne može se kombinirati s drugim SNAV promocijama ili konvencijama.

SNAV pridržava pravo objavljivanja drugih pogodnosti i/ili posebnih promocija namijenjenih korisnicima kartica na web stranici SNAV Easy Life, koje se mogu ali ne moraju kombinirati s drugim SNAV promocijama ili konvencijama, uz posebnu napomenu na web stranici www.snav.it .

Izdavatelj zadržava pravo izmjene, čak i djelomične iu bilo kojem trenutku, načina sudjelovanja u Programu i ponuđenih usluga.

5) KAKO KORISTITI VIRTUALNU KARTICU

Za korištenje pogodnosti vezanih uz Karticu potrebno je koristiti identifikacijski kod iste prilikom plaćanja usluga kupljenih od Izdavatelja na sljedeće načine:

  1. osnovni popust od 5% na destinacijama Hrvatska, Liparski otoci, Ponza, Ventotene, možete iskoristiti predočenjem kartice na blagajni ili rezervacijom na snav.it , unosom koda kartice sustav će prepoznati 5% popusta na kupljenu kartu;
  2. osnovni popust od 10% na odredišta Casamicciola Terme (otok Ischia) i Procida može se iskoristiti samo rezervacijom na snav.it web stranici ili pozivom u pozivni centar.

Program SNAV Easy Life također se može koristiti u svim putničkim agencijama u Italiji.

6) KVAR RADA VIRTUALNE KARTICE

Izdavatelj nije odgovoran za bilo kakvu prijevarnu, nepravilnu ili zlouporabu Kartice.

Izdavatelj nije odgovoran za bilo kakve posljedice, izravne ili neizravne, povezane s kvarovima Kartice i sustava za upravljanje njome izvan njegove kontrole. U svakom slučaju, Izdavatelj se obvezuje učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi Imateljima zajamčio povrat svih neiskorištenih pogodnosti.

Eventualne probleme možete prijaviti ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici

https://www.snav.it/informazioni-utili/reclami-suggerimenti

7) Otkazivanje iz programa

Vlasnik može u bilo kojem trenutku zatražiti od Izdavatelja da ga poništi iz Programa.

Otkazivanje uključuje odricanje od bilo koje pogodnosti koja je možda akumulirana i neiskorištena.

U tom slučaju šifra će biti deaktivirana, a podaci o registraciji vlasnika poništeni.

8) VALJANOST I OPOZIV KARTICE

Kartica ne istječe, ali Izdavatelj zadržava pravo opozvati je u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako se ne koristi u razdoblju dužem od 24 mjeseca ili ako se koristi na prijevaru, netočno ili štetno za Izdavatelja ili u bilo kojem slučaju u slučaju korištenja u suprotnosti s ovom uredbom.

Opoziv uključuje poništenje kartice i poništenje svih pogodnosti koje su možda akumulirane i neiskorištene.

Opoziv stupa na snagu od datuma navedenog u priopćenju Izdavatelja.

Potpisivanje Povelje podrazumijeva prihvaćanje uvjeta navedenih u ovom Pravilniku.

Help